Vizualizacija podataka

Pouzdana vizualizacija podataka ključna je za razumijevanje i tumačenje dobivenih podataka i eksperimentalnih rezultata. Interaktivne i dinamične vizualizacije podataka omogućuju istraživačima istraživanje podataka i usporedbu različitih skupova podataka na dublji način, što u konačnici omogućuje učinkovitu komunikaciju kompleksnih bioloških informacija. Bioinformatički tim Labene surađivat će s vama kako bi generirao visokokvalitetne vizualizacije spremne za objavljivanje, prilagođene vašim istraživačkim potrebama.